Buffertanks - Filtertanks - Drukvaten

Drukvaten voor water, waterbehandeling, perslucht, HVAC en vacuüm.

Buffertanks voor warm water, koud water en warm sanitair water.

Onze filtertanks worden ingezet bij zandfiltratie, actieve kool filtratie, waterontharding, ontijzering, ionenwisseling en bodemsaneringen.

Waterdrukketels voor hydrofoor en waterpompen, gegalvaniseerd en geplastificeerd.

Druktanks voor perslucht en inerte gassen.

Druktanks en apparaten conform de PED (Pressure Equipment Directive).